Інститутом розвитку Карпатського регіону в рамках проєкту CLIMADAM 18 квітня 2022 р. організовано проведення круглого столу на тему: «План сталої міської мобільності» за участі студентів 1 курсу магістратури Ужгородського національного університету, Інженерно-технічного факультету за напрямком 192 Будівництво.

Серед запрошених експертів - Дмитро Беспалов, директор ТОВ «Про мобільність», викладач кафедри міського будівництва КНУБА, який разом із студентами та іншими учасниками обговорив проблематику розробки Планів сталої міської мобільності в українських містах.
Під час круглого столу було зазначено, що розвиток міських агломерацій України як точок економічного зростання супроводжується посиленням маятникових міграцій населення в міста - центри агломерацій, що в комплексі зі зростанням автомобілізації і хаотичністю забудови міських середовищ істотно знижує мобільність міст, зумовлює необхідність наукового дослідження й обґрунтування сталого розвитку агломерацій та їх транспортних систем у взаємодії з прилеглими територіальними громадами.
Студенти у свою чергу висловили власне бачення та презентували кілька варіантів розроблення стратегічного плану розвитку міста у транспортній галузі, який має відповідати потребам у мобільності людей та бізнесу та їх оточенні задля досягнення кращої якості життя.