9 березня 2023 року відбулась відеоконференція

В рамках проєкту HUSKROUA/l901/6.1/0075 «Навколишнє середовище для майбутнього через наукову освіту» (EFFUSE) 9 березня 2023 року на платформі Google Meet відбулась відеоконференція, присвячена екологічним проблемам Карпатського регіону. Серед учасників конференції були запрошені представники місцевих органів влади, зокрема департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської обласної військової адміністрації, науковці та викладачі Ужгородського національного університету, представники громадських організацій, екоактивісти. Долучились онлайн звʼязком також і партнери проєкту - представники Університету ім. Павла Йожефа Шафарика в м. Кошице (Словаччина).
Презентації під час відеоконференції були об’єднані у два тематичні блоки:
БЛОК І. ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТРАНСКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ та БЛОК 2. ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА АДАПТАЦІЯ.
Науковці продемонстрували 14 презентацій за такими темами:
«Природні умови Закарпатської області: клімат, рельєф, ґрунти, гідрографія, флора і фауна, зооценоз» (к.б.н., доц. Василь Сабадош)
«Ландшафтне різноманіття та проблеми збереження субальпійського й альпійського високогір’я Чорногори (Українські Карпати) в умовах змін клімату» (к. геогр. н, доц. Микола Карабінюк)
«Втрати водних ресурсів Закарпаття та їх вплив на флору і рослинність»
(д.б.н., проф. Любов Фельбаба-Клушина)
«Мікробіота водних екосистем (на прикладі р. Уж)» ( д.б.н., проф. Марина Кривцова, Мар’яна Савенко)
«Місце і роль екологічної освіти у житті суспільства»
(к.б.н., доц. Михайло Вакерич, к.б.н., доц. Ярослава Гасинець, к.б.н., доц. Владислав Мірутенко)
«Забруднення ґрунтів» (к.б.н., доц. Ярослава Гасинець)
«Забруднення атмосфери, заходи з охорони атмосферного повітря, забруднення поверхневих вод» (к.б.н., доц. Михайло Вакерич)
«Boundary river landscape» (doc. Andrej Mock, PhD., RNDr. Viktória Majláthová, PhD.)
«Екологічний стан верхів'я річки Тиса: формування та оптимізація»
(к. геoгр. н, доц. Василь Лета)
«Вплив антропогенних чинників на тваринний світ, загрози та зменшення чисельності земноводних, зміни у складі іхтіофауни» (к.б.н., доц. Федір Куртяк)
«Вплив антропогенних факторів на ентомофауну водних екосистем»
(к.б.н., доц. Олександр Мателешко , к.б.н., доц. Владислав Мірутенко)
«Проблеми збереження флористичного різноманіття» (к.б.н., доц. Роман Кіш)
«Локальні кліматичні зміни, їх наслідки та вплив на природне середовище»
(к.б.н., доц. Оксана Станкевич-Волосянчук)
«Геодезичний внесок у дослідження клімату» (д.т.н., проф. Наталія Каблак)
При обговоренні доповідей учасники намітили подальші вектори співпраці у сфері науки та освіти з метою підвищення екологічної свідомості населення, промоції та поширення інформації щодо заходів із запобігання зміні клімату й адаптації до цих змін, здійснення екологічної просвітницької діяльності серед студентської і учнівської молоді та інше.