Звіт проведення тренінгу «Екологічні проблеми водних об’єктів. Біоіндикація»

В рамках проекту "Довкілля для майбутнього шляхом наукової освіти" (HUSKROUA/1901/6.1/0075) Програма транскордонного співробітництва ЄІС
Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020 були проведені заходи:
9 грудня 2021 року – спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №4 м. Ужгород. Заняття проводилось для учнів 7 класу, вчитель біології Гюрт Анна Юріївна
15 грудня 2021 року – Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №15 м. Ужгород.Заняття проводилось для учнів 9 класу, вчитель біології Балож Марія Василівна.
15 грудня 2021 року – Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів закарпатської обласної ради. Заняття проводилось для 10 класу, вчитель біології Сігеті Мар’яна Юріївна.
23 грудня 2021 року – Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №6 ім. В.С. Донського Ужгородської міської ради Закарпатської області. Заняття проводилось для учнів 8 класу, вчитель біології Гринчук Марія Йосипівна.

Починаючи пізнавально-інформаційні заходи в цих школах, нами було представлено сам проєкт, його головну мету та завдання, розказано про партнерів, які залучені до реалізації даного проєкту. Натомість кожен бажаючий з учнів мав змогу представити себе, розповісти про свої «екологічні звички» чи звички своєї сім’ї та поділитись досвідом зі всіма присутніми. Разом з учнями було переглянуто відео «Як забруднюються водойми », у якому показано, яким чином життєдіяльність людини в центрі материка може вплинути на екологічний стан цілого океану. Після обговорення стало зрозуміло, що декому було важко і уявити про такі наслідки.
Також було надано характеристику р. Уж, її географічне положення та територіальні особливості місцевості, по якій вона протікає. Обговорено, які екологічні проблеми притаманні долині річки та як особисто кожен може вплинути на них. Діти самі спробували оцінити стан річки за органолептичними показниками і зробили свої висновки.
Про методи визначення стану водойми за допомогою природніх біоіндикаторів присутнім розповів Мірутенко Валентин Володимирович, завідувач кафедри ентомології та збереження біорізноманіття, кандидат біологічних наук, доцент. Приклади водних організмів були наведені на слайдах.
Також було розказано про види забруднення водойм і кожен з учнів мав змогу розказати про свої власні спостереження за проявом таких впливів, а саме:
1. Хімі́чне забру́днення — зміна природних хімічних властивостей води за рахунок збільшення вмісту в ній шкідливих домішок як неорганічної (мінеральні солі, кислоти, луги, глинисті частинки), так і органічної природи (нафта й нафтопродукти, органічні залишки, поверхнево-активні речовини, пестициди).
2. Фізичне забруднення води пов'язане із нерозчинними домішками, радіоактивними речовинами. Пісок, намул, глинисті частки потрапляють у водойми головним чином за рахунок поверхневого змиву дощовими водами з с/г полів. Багато домішок потрапляє у водотоки з діючих підприємств гірничодобувної промисловості та ін.
3. Теплове забруднення – відбувається внаслідок спускання у водойми підігрітих вод від ТЕС, АЕС та інших енергетичних об'єктів. Тепла вода змінює термічний і біологічний режими водойм і шкідливо впливає на їхніх мешканців. Тобто забруднення виявляється у підвищенні температури води.
4. Біологі́чне забру́днення полягає у надходженні до водойм із стічними водами різних видів мікроорганізмів, рослин і тварин (віруси, бактерії, грибки, черви), яких раніше у них не було. Багато з них є хвороботворними для людей, тварин і рослин.
Разом з пристуніми за допомогою експертів було виділено та охарактеризовано наслідк забруднення води, тобто
• Зменшення видової різноманітності річкової флори і фауни.
• Заростання і зникнення водойм.
• Погіршення смаку, кольору і запаху води.
• Руйнування емалі наших зубів із-за надлишку фтору.
• Спалахи гепатитів, спровоковані бактеріями і кишковою паличкою.
• Перевантаження організму залізом, що викликає порушення формування кісткової тканини.
• Накопичення свинцю, хрому, кадмію, бензапирену, а також хлор у воді провокують поява онкології і нервових розладів.
• Інфекційні і кишкові захворювання: від тифу і
дизентерії до холери.
• Погіршення стану волосся і шкіри.
• З’єднання фенолу і фтору негативно впливають на
роботу печінки.
• Зараження паразитами.
• Радіоактивні ізотопи і пестициди накопичуються в організмах і циркулюють в харчових ланцюжках, руйнуючи тканини і призводячи до безпліддя і генетичних мутацій.
Переглянувши відео « Людина вбиває природу» учні мали змогу оцінити, які вже непоправні впливи зробила людина своєю життєдіяльністю на планеті Земля і кожен зробив для себе висновки, як він може зарадити цьому.
Протягом занять молоде покоління мало змогу закріпити та поглибити свої знання у сфері екологічних та біологічних наук, почерпнути нову інформацію, яка надасть їм змогу сформувати в себе екологічно правильні звички та підвищити рівень екологічної культури та свідомості.