About us

The Institute for Development of Carpathian Region is a non-profit non-governmental organization established in 2014. The main purpose of the Organization is the implementation and protection of rights and freedoms, environmental, social, economic, cultural, scientific, educational and other interests.

Для реалізації зазначеної мети Організація здійснює наступні завдання

Cприяє розвитку економіки, зокрема шляхом залучення інвестицій, в тому числі іноземних, підтримки малого та середнього бізнесу

Сприяє реалізації на території області євроінтеграційної політики

Сприяє зростанню екологічної та культурної свідомості суспільства

сприяє охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури, місць поховання

Сприяє практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм

Сприяє налагодженню міжнародного, транскордонного, міжрегіонального співробітництва

Cприяє здійсненню підтримки розвитку гуманітарно-соціальної сфери на локальному рівні (освіти, науки, культури, мистецтва, інформації, туризму, спорту, відпочинку, дозвілля, охорони здоров'я, соціального захисту, громадського та територіального самоврядування тощо) шляхом реалізації суспільно-важливих проектів

Сприяє розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, бере участь у наданні правової допомоги населенню та здійсненню соціального догляду за особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування

Організовує та проводить на некомерційній основі форуми, конгреси, конференції, виставки, презентації, семінари, круглі столи, в тому числі й міжнародному

Сприяє демократії, захисту свободи слова

Для досягнення мети і завдань Організація проводить наступну діяльність

Співпрацює з громадськими організаціями, закладами науки і культури інших країн

Організовує, координує та фінансує заходи, спрямоваю на досягнення мети Організації

Співпрацює з органами державної влади та органами місцевого самоврядування

Бере участь у фінансуванні або безпосередньо займається організацією діяльності науково-дослідних та навчальних центрів, діяльність яких пов'язана зі статутною діяльністю Організації

Співпрацює із фізичними та юридичними особами сусідніх, інших європейських держав з питань транскордонного співробітництва та європейської інтеграції у сфері політики, економіки, науки, освіти, охорони здоров'я, культури, туризму, інших соціально-культурних питань

Співпрацює з установами, агентствами розвитку, асоціаціями, спілками та іншими організаціями України, сусідніх країн Європейського Союзу, інших іноземних держав, діяльність яких пов'язана з питаннями міжнародного і транскордонного співробітництва, проектного менеджменту та розроблення неприбуткових проектів